Store Door Image.

Пишемо інтернет-магазин на сервлетах

Якщо ви тільки починаєте працювати з Java, то цей туторіал може бути корисним. Пропоную написати міні(!) інтернет-магазин і далі його розвивати додаючи функціонал і технології. Перед стартом переконайтеся, що у вас є JDK, в командному рядку javac -v. Плюс білд менеджер maven, mvn -v.

Створюємо проект

Нам необхідно створити наступну структуру директорій.

.
├── pom.xml 
└── src
   └── main
     └── java
       └── ua 
         └── com 
           └── java4beginners
             ├── CartServlet.java
             ├── Product.java
             └── ProductListServlet.java
    
      

Це можна зробити вручну або скориставшись командою mvn archetype:generate.

pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>


 <groupId>ua.com.java4beginners</groupId>
 <artifactId>servlets-forms-store</artifactId>
 <version>1.0</version>
 <packaging>jar</packaging>

 <name>servlets-forms-store</name>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
   <version>3.1.0</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>
 </dependencies>

 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
    <artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
    <version>9.4.6.v20170531</version>
   </plugin>
   <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>3.7.0</version>
    <configuration>
     <source>1.8</source>
     <target>1.8</target>
     <httpConnector>
      <port>8080</port>
     </httpConnector>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
</project>

Product.java

package ua.com.java4beginners;

public class Product {
  private Long id;
  private String title;
  private String description;
  private Integer price;

  public Product(Long id, String title, String description, Integer price) {
    this.id = id;
    this.title = title;
    this.description = description;
    this.price = price;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public Integer getPrice() {
    return price;
  }
}

CartServlet.java

package ua.com.java4beginners;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@WebServlet(loadOnStartup = 1, urlPatterns = "/cart/products")
public class CartServlet extends HttpServlet {
  // Neber do like this in real projects. Servlet should be stateless.
  static List cart = new ArrayList<>();
  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
    Long productId = Long.valueOf(req.getParameter("id"));
    cart.add(productId);
    resp.sendRedirect("/");
  }
}

ProductListServlet.java

package ua.com.java4beginners;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

@WebServlet(loadOnStartup = 1, urlPatterns = "/")
public class ProductListServlet extends HttpServlet {
 // Neber do like this in real projects. Servlet should be stateless.
 static Map<Long, Product> products = new HashMap<Long, Product>(){{
   put(1L, new Product(1L, "NoteBook", "Just a notebook.", 100));
   put(2L, new Product(2L, "Cup", "Just a cup.", 125));
 }};

 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
   PrintWriter out = resp.getWriter();
   out.write("<html><body><h1>Products</h1><ul>");

   // Print all products
   for (Product product : products.values()) {
     out.printf("<li>%s, %d", product.getTitle(), product.getPrice());
     String addToCartButtonHtml = "<form method='POST' action='/cart/products' style='display:inline-block'>" +
         "<input type='hidden' name='id' value='%d'>" +
         "<input type='submit' value='Add'>" +
         "</form></li>";
     out.printf(addToCartButtonHtml, product.getId());
   }

   out.write("<h3>Cart</h3>");

   // Print products in the cart
   for (Long productId : CartServlet.cart) {
     Product product = products.get(productId);
     out.printf("<pre>%15s %d $</pre>", product.getTitle(), product.getPrice());
   }
   out.write("</ul></body></html>");
 }
}
Запускаємо mvn clean package jetty:run Відкриваємо в браузері http://127.0.0.1:8080

Що далі?

 • Додати сторінку товару з детальним описом. Сторінку замовлення.
 • Додати авторизацію через Кукі.
 • Додати базу даних. Розробити схему, таблиці. Додати підтримку JDBC в проект.
 • Додати сторінку адміністратора. Продумати ролі.
 • Попрацювати над інтерфейсом, додати Bootstrap.css.